Rejsebestemmelser

Når vi modtager din tilmelding vil du pr. mail blive bedt om at overføre depositum på kr. 6.000,-

Tilmeldingen er først gyldig og bindende, når depositum er modtaget. Du modtager naturligvis en bekræftelse, når vi har registreret dit beløb.

På udsolgte ture er det muligt at blive skrevet op på en venteliste. Ønsker du at stå på venteliste, skal du ikke indbetale depositum, før der evt. bliver plads på den pågældende tur til dig.

Ca. 6-8 uger før turens afrejse udsendes et info-brev, der indeholder praktiske oplysninger vedrørende rejsen samt opkrævningen af restbeløbet.

Indbetales restbeløbet ikke rettidigt, kan Dan Frost Cycling ApS betragte rejsen som afbestilt.

Har man overført depositum og herefter melder afbud er dette beløb tabt. Melder man afbud efter man har overført restbeløbet forbeholde Dan Frost Cycling ApS sig ret til at beholde hele rejsens pris.

Dan Frost Cycling ApS forbeholder sig ligeledes ret til at aflyse rejsen, hvis der f.eks. ikke opnås tilstrækkeligt antal tilmeldinger. Ved aflysning vil der omgående og senest 35 dage før afrejsen blive givet skriftlig besked herom samt fuld tilbagebetaling af indbetalt rejsebeløb.

Hvis pas, visum eller vaccinationer ikke er i orden og gyldige, hvis rejsedeltageren ikke møder op på angivet tid og sted ved rejsens begyndelse i lufthavnen, kan rejsedeltageren ikke få rejsens pris refunderet. Har rejsedeltageren ikke oplyst korrekt navn ved tilmeldingen og bliver afvist i lufthavnen som følge heraf, hæfter rejsedeltageren selv for en ny flybillet.

Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, priser, afgifter og valutakurser. Dan Frost Cycling ApS forbeholder sig ret til, inden afrejsetidspunktet at foretage eventuelle prisændringer, som forårsages af ændringer i dette grundlag.

Dan Frost Cycling ApS forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i rejseprogrammet, herunder anvendelse af andre hoteller og transportmuligheder. Ændringer berettiger ikke til kompensation.

Såfremt der opstår force majeure, herunder krig, krigsfare, borgerlige uroligheder, strejke, lockout, naturkatastrofer, epidemier, økonomiske krak m.v., der forhindrer den planlagt rejse, forbeholder Dan Frost Cycling ApS sig ret til at kræve allerede afholdte udgifter dækket af rejsedeltagerne. Såfremt sådanne forhold indtræffer på en påbegyndt rejse, må rejsedeltageren selv dække de allerede afholdte udgifter samt udgifter til ophold,  hjemtransport m.v.

Evt. reklamationer under en rejse skal straks fremsættes overfor Dan Frost Cycling ApS’ personale på rejsen. Reklamationer skal straks efter rejsen sendes skriftligt og være Dan Frost Cycling ApS i hænde senest 7 dage efter hjemkomst. Reklamationer skal sendes til: Dan Frost Cycling ApS, Stillidsvej 6, 2670 Greve, Danmark eller på mail til mail@dan-frost.dk 

Bagageansvar: Det er rejsedeltagerens eget ansvar, at bagagen bliver tjekket ind i lufthavnen. Evt. beskadiget bagage erstattes ikke. Evt. beskadiget cykel under transporten eller på selve cykelturen erstattes ikke af Dan Frost Cycling ApS – ej heller tyveri af cykel eller bagage. Der henvises til rejsedeltagerens eget forsikringsselskab.

Hvis cykeltransporten på udrejsen pga uheld bliver forsinket mere end 2 døgn, vil Dan Frost Cycling yde kompensation til de rejsende - dog maksimalt 2.000 kr. pr. rejsedeltager.